نمایشگاه انلاین فروش آثار  هنرمندان جوان ایران

لردشاپ طی سال های اخیر با هدف رونق بخشی به اقتصاد هنر و تقویت بنیان های هنری ،

گام هایی برای گسترش بازار برای هنرمندان برداشته

و در این راستا سلسله نمایشگاه های مجازی

فروش آثار هنرمندان جوان ایران را برگزار نموده است.

هنرمندان حاضر در این نمایشگاه، با هدف توسعه فرهنگی،

آثار گرانبهای خود را به گونه ای ارائه نموده اند

که از یک سو منجر به ایجاد انگیزه برای خرید آثار فاخر هنری و با ارزش شود

و از سوی دیگر، ضمن تقویت ذائقه بصری شهروندان به همگانی کردن هنر یاری رسانند.